Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 148573 View view 44.200.140.218 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้กับ ประชาชนบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
บันทักเมื่อ 05/04/2020  จำนวนผู้เข้าชม 605 ครั้ง

 วันที่ 8 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลภูซาง จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้กับ
ประชาชนบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีนายวสันต์ สุธรรมมา และนางวรวลัญจ์ สิงห์สุวรรณ ครู กศน.
ตำบลเป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักการ
คัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสถาน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 05/04/2020
 16:01 น.จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 05/04/2020
 16:00 น.จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้กับ ประชาชนบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 05/04/2020
 15:58 น.จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 30 ชม.
 05/04/2020
 15:57 น.จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปอาหารจากกบ จำนวน 30 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:56 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:55 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรออกแบบ และสกรีนกระเป๋าผ้าและเสื้อภูซาง จำนวน 50 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:54 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย จำนวน 50 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:53 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลภูซาง
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0850349906
ติดต่อผู้ดูแล siamsakon@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo